Åbackarna

Hittas på slinga
  • Blå
CA KM

    Kännetecken

    Åbackarna kallas de mjuka kullar som följer ån.

    Åbackarna

    Åbackarna kallas de mjuka kullar som följer ån och här finns den s.k. Gustav Adolfsstenen där vår nuvarande kungs fader, prins Gustaf Adolf, ristat sitt namn, då han invigde ett scoutläger 1937.