Rönnedalsstenen

Hittas på slinga
  • Blå
CA KM

Kännetecken

Minnessten över Rönnedalsområdet. Här har tidigare legat arbetarebostäder.