Rönnemölla

Hittas på slinga
  • Röd
  • Vit
CA KM

Kännetecken

Rönnemölla är en vattenkvarn som varit i bruk ända fram till april 1996.

Rönnemölla är en vattenkvarn som varit i bruk ända fram till april 1996. Ett rikt fågelliv kring mölledammen, med bl.a. häger, strömstare, forsärla och kungsfiskare. Som botanisk raritet kan nämnas gullstånds, Senecio Paludosus.